Myslivecký spolek Hloužek

Myslivecký spolek Hloužek

Myslivecký spolek „HLOUŽEK“ BOCHOŘ hospodaří na výměře 762 ha v katastru obcí Bochoř – Věžky, kdy 759,2 ha tvoří půdní fond a 2,6 ha lesní fond. Honitba se rozprostírá na rovině, která se táhne od hranice Přerova podél bývalého vojenského letiště Bochoř až po hranici s obcí Věžky, Vlkoš, Lověšice a Horní Moštěnice.

MS „HLOUŽEK“ Bochoř existuje jako samostatná dobrovolná organizace již od r. 1993, kdy uzavřela s místním HONEBNÍM SPOLEČENSTVEM Bochoř - Věžky nájemní smlouvu. Tato byla v průběhu let obnovena a tedy myslivost v Bochoři díky tomu pokračuje i v současné době.

MS „HLOUŽEK“ má celkem 15 členů a pracuje s 5 členným výborem.

Místopředseda MS Hloužek

František Kadlčík

František Kadlčík

Myslivecký hospodář MS Hloužek

Roman Konopčík

Roman Konopčík

Finanční Hospodář MS Hloužek

Oldřich Kornel

Oldřich Kornel

Jednatel MS Hloužek

Martin Kornel

Martin Kornel

Z minulého období v letech 1993-2003 stojí rozhodně za zmínku snaha o řádné myslivecké hospodaření v nových nájemních podmínkách, které ale bylo nesmazatelně narušeno zcela neočekávanou povodní v červenci 1997. Povodeň zasáhla celou honitbu a pro úrodnou Hanou to byla obrovská rána nejen pro zemědělce, ale i pro nás myslivce, protože jsme museli konstatovat okamžitý velký úbytek veškeré zvěře, zejména drobné. Je třeba zde zmínit, že ačkoliv byla většina členů povodní postižena na majetku, soudržnost a spolupráce prokázala odolnost lidských vztahů ve sdružení. A právě navzdory této události jsme mohli s odstupem času konstatovat, že obětavá práce při obnově krmných a jiných mysliveckých zařízení se vyplatila. Zde je také na místě zmínit vysazení 32 ks zajíců polních ze Slovenska v r. 1998 na oživení populace, které bylo zajištěno za pomoci Okresního úřadu Přerov. V r. 2002 tak MS „HLOUŽEK“ mohlo začít po 5 letech opět pořádat hony na drobnou zvěř a následně také odchyt zajíců. Na odchytu se podílely také spřátelená okolní sdružení, které nám po povodni pomohly a ukázaly opravdové kamarádství (MS Želatovice, Zámrsky, Kladeruby, Domamyslice aj.). Nesmíme také opomenout spolupráci s SDH Bochoř, sportovci, se základní školou a dalšími spolky, bez kterých takovou akci nebylo možné provést. Po odchytu v lednu 2003 jsme akci opakovali po 7 letech v lednu r. 2010 za velikého mrazu, ale s velmi dobrým výsledkem odchycených zajíců. Akce vzbudila všeobecný pozitivní ohlas.

MS „HLOUŽEK“ Bochoř – Věžky je honitbou, kde se vyskytuje z mysliveckého pohledu výhradně zvěř drobná tzn. zajíc polní, bažant obecný, dále pak zvěř srnčí. Výskyt nemocí zvěře, které je nutno evidovat a hlásit jsme doposud nezaznamenali. Pro tlumení zvěře škodící myslivosti (tzn. především lišek obecných a kun) slouží několik lapacích zařízení a uměle zbudované nory.

MS „HLOUŽEK“ pravidelně už od r. 2006 pořádá ve spolupráci s místní farností Svatohubertské troubené mše za účasti trubačů ze Zábřehu na Moravě. Každoročně se tak v mimořádné kvalitě rozezní lesnice do ticha listopadové dušičkové atmosféry v místním kostele. Trubači ze Zábřehu na Moravě jsou totiž účastníci a v mnohých případech i vítězové uznávaných mezinárodních soutěží. Přinášíme tak do obce trochu jiný pohled na myslivost z pohledu tradic a bohaté historie.

MS „HLOUŽEK“ se průběžně podílí v obci na podpoře společenských a kulturních aktivit. Pravidelně se každý rok za obec účastní střeleckých mikroregionálních soutěží s dobrými výsledky. Pravidelně vysazuje stromky a do budoucna má v těchto plánech úmysl pokračovat.

Kontakt

Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Hodiny pro veřejnost

starosta
pondělí
8:00-11:30 h
středa12:30-17:00 h
místostarosta
pondělí, středa
15:00-17:00 h
kancelář
pondělí, středa
8:00-11:30 h 12:30-17:00 h, pokladna do 16:30 h
úterý 8:00-11:30 h 12:30-15:00 h, pokladna do 15:00 h
ostatní dny po telefonické dohodě, pracovnice nemusí být přítomny

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin