Volby

 

Volby do zastupitelstev krajů 

 

Prezident republiky ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Rozhodnutím prezidenta republiky č. 147/2024 vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 20. září 2024 a sobotu 21. září 2024.

Podle § 26a odst. 2 zákona, mohou voliči žádat o vydání voličského průkazu (dále jen VP):

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,

- osobně,

a to podáním doručeným poštou, datovou schránkou nejpozději 13. září 2024 do 16 hod nebo osobně nejpozději 18. září 2024 do 16 hod.

Voličský průkaz umožní voliči hlasování na území Olomouckého kraje.

 

První zasedání okrskové volební komise se uskuteční v kanceláři OÚ ve středu 28. srpna 2024 v 16:30 h.

Zapisovatelka OVK - Lucie Kaloudová, tel. č. 602 736 641, 581 202 635, lucie.kaloudova@bochor.cz 

Volič, který má zájem o návštěvu zástupců OVK ve dnech voleb, nahlásí tuto skutečnost kanceláři OÚ.

  

Stanovení plochy pro výlep plakáty

Dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhradil starosta plochu pro výlep volebních plakátů pro volební kampaň a to

plakátovací plochy

-        u parku Na Zabrání (vedle zmrzlinového stánku) a

-        u přechodu pro chodce (vjezd do nemovitosti č. p. 15 Market Natálka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plná moc k převzetí voličského průkazu [17 kB]

Uložit

Žádost o vydání voličského průkazu [16.9 kB]

Uložit


Kontakt

Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Hodiny pro veřejnost

starosta
pondělí
8:00-11:30 h
středa12:30-17:00 h
místostarosta
pondělí, středa
15:00-17:00 h
kancelář
pondělí, středa
8:00-11:30 h 12:30-17:00 h, pokladna do 16:30 h
úterý 8:00-11:30 h 12:30-15:00 h, pokladna do 15:00 h
ostatní dny po telefonické dohodě, pracovnice nemusí být přítomny

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin