OZV, seznam předpisů

Vyhlášky, zákony, předpisy

Předpisy


Seznam vnitřních předpisů

Uložit

Zásady rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům

Uložit

Zásady pro přidělování obecních bytů

Uložit

Kanalizační řád

Uložit

Řád veřejného pohřebiště

Uložit

Provozní řád rodinného centra Bochoř

Uložit

Havarijní plán

Uložit


Místní vyhlášky

Platné znění všech obecně závazných vyhlášek najdete ve Sbírce zákonů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na adrese sbirkapp.gov.cz/vyhledavani


Nařízení obce Bochoř č. 1/2012 Tržní řád - 23.10.2012

Uložit

OZV č. 2/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolení MF ČR podle jiného právního předpisu - 26.04.2012

Uložit

OZV č. 4/2007 , kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 1/2003 k zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi - 18.09.2007

Uložit

OZV č. 1/2007 , kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů, Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 1/98, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní pohromou - povodní a Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 4/98, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní pohromou - povodní - 28.02.2007

Uložit

OZV č. 4/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny - 01.01.2005

Uložit

OZV č. 4/2003, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území obce Bochoř, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Bochoř - 17.10.2003

Uložit

OZV č.1/2000 o závazné části územního plánu obce Bochoř - 02.05.2000

Uložit

OZV č.1/99 o pozemních komunikacích - 29.06.1999

Uložit

OZV o zrušení vyhlášky o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - 20.12.1995

Uložit


Důležité zákony a vyhlášky

Kontakt

Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Hodiny pro veřejnost

starosta
pondělí
8:00-11:30 h
středa12:30-17:00 h
místostarosta
pondělí, středa
15:00-17:00 h
kancelář
pondělí, středa
8:00-11:30 h 12:30-17:00 h, pokladna do 16:30 h
úterý 8:00-11:30 h 12:30-15:00 h, pokladna do 15:00 h
ostatní dny po telefonické dohodě, pracovnice nemusí být přítomny

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin