OZV, seznam předpisů

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Předpisy


Zásady rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům

Uložit

Zásady pro přidělování obecních bytů

Uložit

Seznam vnitřních předpisů

Uložit

Kanalizační řád

Uložit

Řád veřejného pohřebiště

Uložit

Provozní řád rodinného centra Bochoř

Uložit

Havarijní plán

Uložit


Místní vyhlášky


OZV č. 2/2020, o místním poplatku ze psů - 26.08.2020

Uložit

OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - 01.01.2020

Uložit

OZV č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bochoř - 17.05.2019

Uložit

Nařízení obce Bochoř č. 1/2012 Tržní řád - 23.10.2012

Uložit

OZV č. 2/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolení MF ČR podle jiného právního předpisu - 26.04.2012

Uložit

OZV č. 1/2012 Požární řád Obce Bochoř - 11.02.2012

Uložit

OZV č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bochoř - 06.10.2011

Uložit

OZV č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného - 01.01.2011

Uložit

OZV č. 4/2007 , kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 1/2003 k zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi - 18.09.2007

Uložit

OZV č. 3/2007 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce - 03.10.2007

Uložit

OZV č. 1/2007 , kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů, Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 1/98, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní pohromou - povodní a Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 4/98, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní pohromou - povodní - 28.02.2007

Uložit

OZV č. 4/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny - 01.01.2005

Uložit

OZV č. 4/2003, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území obce Bochoř, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Bochoř - 17.10.2003

Uložit

OZV č.1/2000 o závazné části územního plánu obce Bochoř - 02.05.2000

Uložit

OZV č.1/99 o pozemních komunikacích - 29.06.1999

Uložit

OZV o zrušení vyhlášky o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - 20.12.1995

Uložit


Usnesení zastupitelstva


Usnesení 6. zasedání

Uložit

Usnesení 5. zasedání

Uložit

Usnesení 4. zasedání

Uložit

Usnesení 3. zasedání

Uložit

Usnesení 2. zasedání

Uložit

Usnesení ustavujícího zasedání

Uložit

Usnesení ze 43. zasedání

Uložit

Usnesení ze 42. zasedání

Uložit

Usnesení ze 41. zasedání

Uložit

Usnesení ze 40. zasedání

Uložit

Usnesení ze 39. zasedání

Uložit

Usnesení ze 38. zasedání

Uložit

Usnesení ze 37. zasedání

Uložit

Usnesení ze 36. zasedání

Uložit

Usnesení ze 35. zasedání

Uložit

Usnesení ze 34. zasedání

Uložit

Usnesení ze 33. zasedání

Uložit

Usnesení ze 32. zasedání

Uložit

Usnesení ze 31. zasedání

Uložit

Usnesení ze 30. zasedání

Uložit

Usnesení ze 29. zasedání

Uložit

Usnesení ze 28. zasedání

Uložit

Usnesení ze 27. zasedání

Uložit

Usnesení ze 26. zasedání

Uložit

Usnesení ze 25. zasedání

Uložit

Usnesení ze 24. zasedání

Uložit

Usnesení ze 23. zasedání

Uložit

Usnesení ze 22. zasedání

Uložit

Usnesení ze 21. zasedání

Uložit

Usnesení ze 20. zasedání

Uložit

Usnesení ze 19. zasedání

Uložit

Usnesení ze 18. zasedání

Uložit

Usnesení ze 17. zasedání

Uložit

Usnesení ze 16. zasedání

Uložit

Usnesení ze 15. zasedání

Uložit

Usnesení ze 14. zasedání

Uložit

Usnesení ze 13. zasedání

Uložit

Usnesení ze 12. zasedání

Uložit

Usnesení ze 11. zasedání

Uložit

Usnesení ze 10. zasedání

Uložit

Usnesení ze 9. zasedání

Uložit

Usnesení ze 8. zasedání

Uložit

Usnesení ze 7. zasedání

Uložit

Usnesení ze 6. zasedání

Uložit

Usnesení ze 5. zasedání

Uložit

Usnesení ze 4. zasedání

Uložit

Usnesení ze 3. zasedání

Uložit

Usnesení ze 2. zasedání

Uložit

Usnesení z ustavujícího zasedání

Uložit


Důležité zákony a vyhlášky

Kontakt

Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Hodiny pro veřejnost

starosta
pondělí
8:00-11:30 h
středa12:30-17:00 h
místostarosta
pondělí, středa
15:00-17:00 h
kancelář
pondělí, středa
8:00-11:30 h 12:30-17:00 h, pokladna do 16:30 h
úterý 8:00-11:30 h 12:30-15:00 h, pokladna do 15:00 h
ostatní dny po telefonické dohodě, pracovnice nemusí být přítomny

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin