Historie a současnost

Historické milníky

12941294
První písemná zmínka o obci Bochoř, rozdělení obce na dvě poloviny majetkem a církevní správou. (západní strana klášterní - fara Přerov, východní strana "zpupná" - fara Vlkoš )
1295 1296 1297 1298 1299 1300 1400 145015. stol. fotografie císař Zikmund
Císař Zikmund zastavil klášterní majetek Bochoře Petru ze Sovince.
1451 1452 1453 1454 1455 14611461 fotografie král Jiří z Poděbrad
Král Jiří z Poděbrad rozhodl o doživotním užívání klášterního majetku ve prospěch Jana z Rokytnice.
1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 14801480 fotografie znak pánů Sedlnických z Choltic
Páni z Choltic osvobodili své poddané od robty za roční plat a odvod slepic vajec a chmele 2x ročně.
1481 1483 1484 1485 1500 15421542 fotografie znak pánů z Ludanic
Konec majetkového rozdělení obce za pánů z Ludanic.
1543 1544 1545 15681568 fotografie Vratislav z Pernštejna
Jan z Ludanic prodává statky v Bochoři Vratislavovi z Pernštejna, který převedl majetek na na hejtmana Hanuše Haugvice z Biskupic.
1569 1570 15801580
První písemná zmínka o lázních Bochoř
15811581
Hanuš Haugvic prodává Bochoř dvorskému úředníku Janu Purghardu Černčickému z Kácova.
1590 1591 1592 1593 1594 15951595
Sestra Jana Černčického Kunka, prodává Bochoř Bernardu Pražmovi z Bílkova. Za jejich působení vybudován poplužní dvůr s velkým ovčínem.
1600 1610 1611 1612 1613 1614 16151615
Karel a Šebor Pražmové prodali chropyňské staky (vč. Bochoře) olomouckému biskupu a kardinálu Františkovi z Ditrichštejna. Bochoř je pod biskupských úředníků.
1700 1710 1720 1730 17771777
Bochoř jako součást chropyňského panství a od 18. století součást kroměřížského velkostatku spravují arcibsipuští úředníci.
1778 1779 1780 1781 18481848
Zrušení poddanství, Bochoř přestáváají spravovat arcibiskupští úředníci.
1849 18501850
Zavedení obecní samosprávy. Bochoř se vyvýjí jako klasická zemědělská vesnice až do konce 11. století. Průmyslový rozvoj Přerova a zahájení provozu železnice.
1860 1870 18751875 fotografie kostela sv. Floriána
Dokončení stavby kostela sv. FLoriána. Stavba probíhala od roku 1873.
18841884
Konec církevního rozdělení, osamostatnění bochořské farnosti.
1885 1886 1887 1888 18921892
Scelování pozemků v katastru obce, položení základů k efektivnějšímu způsobu hospodaření na úrodné hanácké půdě.
1900 1901 1902 19031903 fotografie Theodora Khona
Vizitační návštěva olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna.
1910 1911 1912 19141914 fotografie 1 světová válka
První světová válka zasahuje do obecních poměů. Nedostatek potravin, rekvizice dobytka a obilí. Muži ve věku 18 až 42 let odvedeni na frontu. 31 občanů se domů z války již nevrátilo.
1915 1916 19171917 fotografie rekvizice zvonů
Na sklonku války bylo přikročeno k rekvizici kovových předmětů od nejmenších až po velké zvony a píšťaly varhan.
19181918 fotografie vyhlášení samostatnosti Československa
Vyhlášení
samostatnosti
Československé
republiky otvírají
pro obec nové
období její
historie.
1919 19201920
Obec přistupila k elektrifikaci, založena obecní knihovna.
1921 1922 1923 1924 19251925
Na přelomu 20. a 30. let zasáhla Bochoř hospodářská krize, která se projevila nezaměstnaností a zaváděním sezoního způsobu práce.
19301930
Pokračoval příliv nvých osadníků a Bochoř dosahuje nejvyššího počtu 1662 obyvatel v historii.
1931 1932 1933 1934 19351925
Tehdejší prezident T. G. Masaryk byl u příležitosti svých 85. narozenin zvolen čestným občanem Bochoře.
1936 1937 1938 19391939
Začátek 2. světové války, německé jednotky obsazují nedaleké letiště. Během války byli v obci ubytováni důstojníci wehrmachtu. Náletů a přímých vojenských střetnutí byl Bochoř ušetřen. Lidé žili ve strachu a nejistotě.
1940 1941 19421942
V březnu r. 1942 bylo 11 členů zastupitelstva odvoláno a prohlášeno za nežádoucí. Není známo na čí popud nebo udání se tak stalo.
1943 1944 19451945
Velitel letiště bere jako rukojmí starostu Antonína Flasara, učitele Jana Meitnera a faráře Jana Horáka jako rukojmí a hrozí jim zastřelením a vypálením vesnice v případě nalezení partyzánů. Bochoř obkličuje vojsko a prohledává domy. Válka si vzala 6 životů bochořských občanů.
1991 1992 1993 1994 1995 1996 19971997 fotografie povodně 1997
Povodně zničily
v obci 100 domů
1998 19981998
Postaven dům pro seniory a 38 nových bytů
1999 20002000
Založení klubu seniorů
2001 2002 20032003
Rekultivace skládky, vznik umělých svahů
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102010 fotografie lázní lázní
Lázně se stávají majetkem obce.
2011 2012 2013 20142014
Realizace nové kanalizace a ČOV
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

Kontakt

Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Hodiny pro veřejnost

starosta
pondělí
8:00-11:30 h
středa12:30-17:00 h
místostarosta
pondělí, středa
15:00-17:00 h
kancelář
pondělí, středa
8:00-11:30 h 12:30-17:00 h, pokladna do 16:30 h
úterý 8:00-11:30 h 12:30-15:00 h, pokladna do 15:00 h
ostatní dny po telefonické dohodě, pracovnice nemusí být přítomny

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin