Drobečková navigace

Úvod > Školství > Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola Bochoř, příspěvková organizace, okres Přerov, Náves 16/47, 751 08  Bochoř

Tel. č. 581 205 047
E-mail: ms.bochor(zavináč)seznam.cz
DS: 7bmknkc

sluníčko

Zápis dětí do mateřské školy se uskutečnil  dle níže přiložených informací:

Žádost o přijetí dítěte 

Informace k zápisu

Čestné prohlášení - očkování

Evidenční list

GDPR matrika

GDPR prezentace

 

Informace OSSZ

 

Školní řád 2020-2021

Vnitřní řád ŠJV MŠ Bochoř

 

Obecné informace o zpracování osobních údajů

záznam o činnostech zpracování tabulka   

záznam o činnostech zpracování tabulka 2

 

   

Dokument vyvěšeno sejmuto
Oznámení rozhodnutí o přijetí 27.05.2020  
Rozpočet na rok 2020 27.11.2019  
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 27.11.2019  
Návrh rozpočtu na rok 2020 25.10.2019  21.11.2019
Návrh střednědobého výhledu 2021-2022 25.10.2019  21.11.2019
Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 24.04.2019 17.05.2019
Rozpočet na rok 2019 22.02.2019  
Rozpočet na rok 2019 - návrh 11.01.2019 21.02.2019
Střednědobý výhled - návrh 03.01.2018 31.01.2018
Rozpočet na rok 2018 - návrh 03.01.2018 31.01.2018 
Střednědobý výhled 2019-2020 31.01.2018  
Rozpočet na rok 2018 31.01.2018  

 

 

Historická data MŠ

Mateřská škola v Bochoři byla povolena přípisem Zemské školní rady v Brně dne 01.10.1945 a otevřena 15.10.1945 v budově nynější ZŠ v přízemí.

Na začátku září 1952 se MŠ přestěhovala do nově adaptované budovy bývalého hostince. V roce 1952 proběhlo otevření školní jídelny a o rok později bylo zřízeno druhé oddělení.

Ve školním roce 1964-1965 se v MŠ uskutečnily větší stavební úpravy. K vnitřním a vnějším úpravám docházelo i v následujících letech. Vybudovala se nová ředitelna, sklad, zahrada byla osázena okrasnými dřevinami, nainstalováno bylo zahradní nářadí, houpačky a kolotoč .

V průběhu školního roku 1995-1996 obecní zastupitelstvo odsouhlasilo opravu budovy bývalého obecního úřadu. Přestavba probíhala od dubna do srpna 1996 a nová budova byla 09. 08. oficiálně zkolaudovaná a předána. 19.08. začíná v nové budově provoz. Původní budova byla vrácena původní majitelce paní Špalkové.

Současnost

Od 01.01.2003 se MŠ Bochoř stala právním subjektem. Je zařazena do sítě škol. Její součástí je výdejna stravy. Maximální kapacita je 38 dětí ve dvou odděleních.

Výchovně pedagogickou činnost zajišťují 3 pedagogické pracovnice včetně ředitele:
Soňa Valentová                        Zdeňka Domanská                  Šárka Šaratová                   
ředitel školy                              učitelka                                       učitelka                             

Jedná se o zkušené učitelky s dlouholetou praxí, které průběžným vzděláváním získávají další poznatky z oblasti předškolní výchovy.

Výdej stravy a úklidové činnosti zajišťuje provozní pracovnice: Ivana Jakubcová

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje mateřskou školu 38 dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu: 

a) zajistit rovnováhu mezi svobodným rozvojem osobnosti dítěte, respektem k jeho jedinečnosti na jedné straně, na straně druhé jeho postupným přivykáním k zodpovědnosti vůči skupině vrstevníků i požadavkům dospělých,

b) plně přijímat každé dítě bez ohledu na míru jeho schopností a talentu, podněcovat je k dosahování co nejlepších výkonů v rámci jeho vlastních možností, sil a potřeb, vést k osobní samostatnosti,

c) nenásilnou formou získávat zájem dítěte o spolupráci s ostatními dětmi i s učitelkou, která by měla být dítěti partnerem a zkušeným kamarádem,

d) podporovat objevitelský výchovný zájem rodičů o vlastní dítě - jak jejich spoluúčastí na jednotlivých akcích pořádaných mateřskou školou, tak i příležitostným citlivým ovlivňováním jejich kontaktů s dítětem,  

e) pozitivně a pedagogicky taktně působit na rodiče, např. za použití asertivních metod chování.

Plán akcí MŠ

 • Divadelní představení dle nabídek
 • DRAKIÁDA – výroba a pouštění papírových draků (společná akce ZŠ x MŠ)
 • Návštěva výstav pořádaných obcí
 • Soutěž o nejpěknější podzimní strašidýlko - dýňová slavnost
 • Mikulášská nadílka  
 • Vánoční výstava pro veřejnost
 • Vystoupení pro seniory v Domě pro seniory Bochoř
 • Prohlídka „Betléma“ v místním kostele
 • Exkurze do místní hasičské zbrojnice
 • Vystoupení dětí k „Svátku matek“ pro rodiče a seniory
 • Oslava MDD 
 • Rozloučení se školním rokem 
 • V průběhu roku se pracuje s projekty: seznamování s keramikou, veselé pískání – zdravé dýchání, prevence správné výslovnosti

děti MŠ

děti MŠ II

 

 

   

zpět na Školství

 

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Akce v okolí

Zasedání ZO 2020

jsou plánována na 21.10., 23.11., 16.12.   

Služby Czech Pointu

Pondělí 8-11:30 h, 12:30-16:30 h
Středa 8-11:30 h  12:30-16:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Síť pomoci Moštěnka

https://sitpomoci.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

401200
obec Bochoř patička