Drobečková navigace

Úvod > Školství > Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola Bochoř, příspěvková organizace, okres Přerov, Náves 47, 751 08  Bochoř

Tel. č. 581 205 047
E-mail: ms.bochor(zavináč)seznam.cz
DS: 7bmknkc

sluníčko

Zápis dětí do mateřské školy se uskutečnil 11.05. od 10 do 12 h.   

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MŠ

Školní řád 2017-2018

 

Historická data MŠ

Mateřská škola v Bochoři byla povolena přípisem Zemské školní rady v Brně dne 01.10.1945 a otevřena 15.10.1945 v budově nynější ZŠ v přízemí.

Na začátku září 1952 se MŠ přestěhovala do nově adaptované budovy bývalého hostince. V roce 1952 proběhlo otevření školní jídelny a o rok později bylo zřízeno druhé oddělení.

Ve školním roce 1964-1965 se v MŠ uskutečnily větší stavební úpravy. K vnitřním a vnějším úpravám docházelo i v následujících letech. Vybudovala se nová ředitelna, sklad, zahrada byla osázena okrasnými dřevinami, nainstalováno bylo zahradní nářadí, houpačky a kolotoč .

V průběhu školního roku 1995-1996 obecní zastupitelstvo odsouhlasilo opravu budovy bývalého obecního úřadu. Přestavba probíhala od dubna do srpna 1996 a nová budova byla 09. 08. oficiálně zkolaudovaná a předána. 19.08. začíná v nové budově provoz. Původní budova byla vrácena původní majitelce paní Špalkové.

Současnost

Od 01.01.2003 se MŠ Bochoř stala právním subjektem. Je zařazena do sítě škol. Její součástí je výdejna stravy. Maximální kapacita je 38 dětí ve dvou odděleních.

Výchovně pedagogickou činnost zajišťují 3 pedagogické pracovnice včetně ředitele:
Soňa Valentová                        Zdeňka Domanská                  Jana Vaňková                   
ředitel školy                              učitelka                                       učitelka                             

Jedná se o zkušené učitelky s dlouholetou praxí, které průběžným vzděláváním získávají další poznatky z oblasti předškolní výchovy.

Výdej stravy a úklidové činnosti zajišťuje provozní pracovnice: Ivana Jakubcová

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje mateřskou školu 39 dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu: 

a) zajistit rovnováhu mezi svobodným rozvojem osobnosti dítěte, respektem k jeho jedinečnosti na jedné straně, na straně druhé jeho postupným přivykáním k zodpovědnosti vůči skupině vrstevníků i požadavkům dospělých,

b) plně přijímat každé dítě bez ohledu na míru jeho schopností a talentu, podněcovat je k dosahování co nejlepších výkonů v rámci jeho vlastních možností, sil a potřeb, vést k osobní samostatnosti,

c) nenásilnou formou získávat zájem dítěte o spolupráci s ostatními dětmi i s učitelkou, která by měla být dítěti partnerem a zkušeným kamarádem,

d) podporovat objevitelský výchovný zájem rodičů o vlastní dítě - jak jejich spoluúčastí na jednotlivých akcích pořádaných mateřskou školou, tak i příležitostným citlivým ovlivňováním jejich kontaktů s dítětem,  

e) pozitivně a pedagogicky taktně působit na rodiče, např. za použití asertivních metod chování.

Plán akcí MŠ

 • Předplavecký výcvik pro starší děti
 • Divadelní představení (MŠ x ZŠ)
 • DRAKIÁDA – výroba a pouštění papírových draků (společná akce ZŠ x MŠ)
 • návštěva výstavy květin, vitráží a keramických výrobků (obecní úřad)
 • Soutěž o nejpěknější podzimní strašidýlko - dýňová slavnost  (výroba společně s rodiči, výstavka v MŠ)
 • Mikulášská nadílka  
 • Předvánoční tvoření z keramické hlíny (děti x rodiče)
 • Vystoupení pro seniory na DPS v Bochoři
 • Prohlídka „Betléma“ v místním kostele
 • Exkurze do místní hasičské zbrojnice
 • Vystoupení dětí k „Svátku matek“ pro rodiče a seniory
 • Oslava MDD společně s rodiči – pohádková zastavení
 • Výlet do ZOO Sv. Kopeček
 • Rozloučení se školním rokem – opékání, tombola
 • V průběhu roku se pracuje s projekty: seznamování s keramikou, veselé pískání – zdravé dýchání, prevence správné výslovnosti

děti na výletě

děti na výletě

budoucí školáci

děti

   

zpět na Školství

 

15. 12. Radana

Zítra: Albína

Akce v okolí

Zasedání ZO 2018

jsou plánována na  24.01.

Služby Czech Pointu

Pondělí, středa
8:00-11:30 h 12:30-16:30 h
Úterý
8:00-11:30 h 12:30-14:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

255529
obec Bochoř patička