Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Hodiny pro veřejnost kanceláře OÚ:

pondělí  8-11:30 h, 12:30-17 h

úterý  8-11:30 h, 12:30-15 h,

středa  8-11:30 h, 12:30-17 h,

čtvrtek, pátek  - zavřeno.

Štítky:Novější 1

Informace o konání 37. zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 15. 12. 2021

15.12. v 17:30 h letos naposledy zasednou zastupitelé obce. Mimo jiné projednají novou výši poplatků, služeb a rozpočet pro příští rok. Program najdete na úřední desce v horním menu.


Autor: obec Publikováno 3. 12. 2021 9:43

Vzkaz

Datum konání: 2. 12. 2021

257636708_417861243314603_829300921032489937_n.jpg  Prosíme autora, aby kontejnery nepopisoval, některé nejsou v majetku obce. K takovým sdělením lépe využít e-mailovou korespondenci. Děkujeme.


Autor: obec Publikováno 2. 12. 2021 10:57

Vánoce 2021

Datum konání: 8. 12. 2021 - 31. 12. 2021

Konání akcí záleží na vývoji epidemiologické situace a vydaných nařízení.

rozsviceni_A4.jpgvanoce_A4.jpg


Autor: obec Publikováno 2. 12. 2021 10:46

Adventní koncert

Datum konání: 3. 12. 2021

Farní úřad Bochoř Vás srdečně zve na Adventní koncert v pátek 03.12.  v 17 hodin v kostele svatého Floriána.

Nalaďte se na Vánoce s krásnou andělskou hudbou a zpěvem v podání Musica Angelica. Na harfu zahraje Lucie Fajkusová a zpěvem ji doprovodí Magdaléna Malaníková.

Přijďte si s námi odpočinout na tento koncert a užít si tak předvánoční atmosféru.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu střechy kostela. 

Koncert proběhne dle aktuálních protiepidemických nařízení.


Autor: Fara Bochoř Publikováno 2. 12. 2021 10:36

Výzva SMO a ERÚ - informování seniorů o DPI

informace pro seniory - leták DPI


Autor: SMO Publikováno 29. 11. 2021 15:14

Důležité upozornění pro domácnosti

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o blížícím se termínu data, do kterého musí každá domácnost, která provozuje nevyhovující kotel na pevná paliva, takové zařízení odstavit, resp. vyměnit. Toto klíčové datum je stanoveno zákonem o ochraně ovzduší na 1. září 2022.

Domácnosti, které provedou výměnu kotle před tímto datem, mohou žádat o státní dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů, nízkopříjmové domácnosti dokonce až 95 %.

Domácnosti, které budou provozovat nevyhovující kotle po tomto datu, mohou dostat pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.

Bližší informace o dotacích najdete na webových stránkách naší obce, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Krajského úřadu Olomouckého kraje a přerovského magistrátu.

Zároveň Vás prosíme o předání této informace i svým známým a sousedům.

UŽITEČNÉ ODKAZY

ODKAZ NA KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI VČ. KONTAKTŮ

(BUDE ZÁSOBNÍK ZÁJEMCŮ)

https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

SFŽP NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

https://novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

MŽP

https://www.mzp.cz/cz/nova_zelena_usporam

WEB MĚSTA PŘEROVA

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/ovzdusi/

 

Jak správně topit a ušetřit

výňatek z PZKO – zóna Střední Morava CZ07


Autor: MMPr Publikováno 29. 11. 2021 14:09

Informace pro stavebníky, zemědělce a další

Datum konání: 28. 11. 2021

zadosti.cz.

Služba zadosti.cz je zde pro Vás, vyžádejte si vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

 


Autor: CNL invest s. r. o. Publikováno 28. 11. 2021 15:04

Energolinka Olomouckého kraje / Milostivé léto

Stejně jako v celé ČR se i řada občanů Olomouckého kraje v souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energií některých dodavatelů dostala do nepříznivé situace. Je nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmejdům, i proto se Olomoucký kraj rozhodl pomoci těmto lidem a zřídil telefonní i e-mailovou informační ENERGOLINKU. Tato linka má pomoci odběratelům elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energií.
ENERGOLINKA Olomouckého kraje je k dispozici každý pracovní den od 7 do 15 hodin a je primárně určena těm občanům, kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali. Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje. Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na webovém portálu Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz
 
ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE
602 802 442 nebo 725 816 254
energolinka@olkraj.cz
 
Zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla dána dlužníkům, jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známa jako tzv. Milostivé léto. Tito dlužníci mohou v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, pokud v uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908 Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky. Více podrobným informací k Milostivému létu naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, https://milostiveleto.cz/ , ad.
Je všeobecně známo, že nemalou část Olomouckého kraje trápí strukturální problémy, které se územně překrývají s intenzitou zadlužení občanů a dopadem exekucí. I pro náš kraj je Milostivé léto šancí na snížení rozsahu sociálního vyloučení a zmírnění některých nepříznivých socioekonomických ukazatelů.
Praktickou pomoc občanům v této věci nabízí celá řada seriózních organizací, jejichž výčet uvádíme na webových stránkách Olomouckého kraje na https://www.olkraj.cz/milostive-leto-zbavi-dluhu-aktuality-10884.html
Vzhledem ke skutečnosti, že období pro možnost oddlužení je velmi krátké, nelze než doporučit občanům zatíženým exekucí jednat rychle. Praxe ukazuje, že současná existenční zátěž nízkopříjmových skupin obyvatel, způsobená výrazným růstem životních nákladů, komplikuje možnost využití oddlužení prostřednictvím Milostivého léta. Proto bude Olomoucký kraj usilovat o legislativní změnu této právní úpravy ve smyslu výrazného prodloužení období, kdy o tuto formu oddlužení lze požádat.
 

Autor: Olomoucký kraj Publikováno 28. 11. 2021 14:49

Výzva Rady Olomouckého kraje

Datum konání: 28. 11. 2021

Vážení spoluobčané,
už téměř dva roky se potýkáme s epidemií covid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře. Je třeba si přiznat, že na negativním vývoji se podílí ne úplně ideální proočkovanost obyvatelstva a také nedodržování základních protiepidemických opatření částí občanů.
Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě, bez lockdownů, zavřených škol a kolabujících nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je očkování, které prokazatelně snižuje riziko infekce a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdravotních důvodů podstoupit nemůže, měl by o to více dbát nařízených protiepidemických opatření a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.
Nedopusťme, aby rozdílné názory na řešení epidemie covid-19 naši společnost ještě více oslabily, abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně rizikové skupiny. Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni drželi při sobě. Bez kolektivní odpovědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.
S přáním a vírou v pevné zdraví
Rada Olomouckého kraje


Autor: Rada Olomouckého kraje Publikováno 28. 11. 2021 14:17

Nabídka pracovního místa

Datum konání: 8. 11. 2021 - 15. 1. 2022

Inzerce_Pracovní_místo__Masér.jpg


Autor: obec Publikováno 8. 11. 2021 14:59

Novější 1

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Zasedání ZO 2022

jsou plánována na ...    

Služby Czech Pointu

Pondělí                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h
Středa                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Síť pomoci Moštěnka

https://sitpomoci.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

448027
obec Bochoř patička