Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Starostové vyhlašují stávkovou pohotovost

Datum konání: 1. 6. 2020

TZ_stávková pohotovost starostů_další dopad -10 mld. na samosprávy


Autor: SMS ČR Publikováno 1. 6. 2020 16:32

Návštěva obecní knihovny

Datum konání: 21. 5. 2020

S ohledem na aktuální situaci žádáme všechny čtenáře a návštěvníky knihovny, aby při vstupu do knihovny

  • vstupovali pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí roušky, respirátoru, šály, šátku nebo jiné tkaniny,
  • používali dezinfekci na ruce, která je v knihovně k dispozici,
  • používali jednorázové rukavice,
  • udržovali bezpečnou vzdálenosti od ostatních návštěvníků i zaměstnanců knihovny v rozsahu minimálně 2 m.

Autor: obec Publikováno 27. 4. 2020 11:13

Výdej stravy ve školní jídelně

Datum konání: 16. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Vzhledem k aktuální situaci a nařízení vlády se od 16.03. budou veškeré obědy  vydávat do jídlonosičů!

Prázdné jídlonosiče, označené jménem, nechávejte v dopoledních hodinách u zadního vchodu  DPS, kde pro ně bude vyhrazen prostor. Naplněné jídlonosiče budou k vyzvednutí v 11:20 h.

Rozvoz obědů bude probíhat beze změny. V případě zájmu o dovoz obědů, volejte na telefonní číslo 739 200 402.


Autor: ŠJ ZŠ Publikováno 16. 3. 2020 10:26

Informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Datum konání: 9. 3. 2020

nové webové stránky Ministerstva zdravotnictví s aktuálními informacemi

Kraj pomáhá

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - informace Úřadu práce

Informace pro uchazeče - Úřad práce

Žádost o podporu v nezaměstnanosti - Úřad práce

Žádost o zprostředkování zaměstnání - Úřad práce

 


Autor: HZSOK, Ministerstvo zdravotnictví, KIDSOK Publikováno 9. 3. 2020 10:44

Nabídka pronájmu obecních bytů

Datum konání: 19. 5. 2020

Obec Bochoř má v současné době 2 volné obecní byty v domě pro seniory. Zájemci si mohou žádost podat v kanceláři OÚ. 


Autor: obec Publikováno 10. 2. 2020 13:34

Upozornění ke svozu odpadu

Datum konání: 4. 12. 2019

Technické služby Přerov města Přerova, s. r. o. upozorňují občany na nevhodné odpadové nádoby značky GAMA. Tyto nádoby jsou nezpůsobilé a je třeba je co nejdříve reklamovat u prodejce. Požadujte vrácení peněz a nepřistupujte na výměnu za jinou stejného typu. Odpadové nádoby musí obsahovat certifikáty ČSN EN 840-1 až ČSN EN 840-6.

S ohledem na již zahájenou topnou sezónu bychom rádi připomněli Vašim občanům, aby se vyvarovali sypání teplého popela do odpadových nádob.

U některých občanů jsou zatím stále ještě oblíbené plechové popelnice, které vyloženě svádějí k sypání teplého a dokonce i žhavého popela.

Druhé sdělení také částečně koresponduje se zimním obdobím, a to především v kontextu výskytu nekvalitních plastových popelových nádob na našem trhu, které se během chladného období stávají ještě křehčí a více náchylné k poškození při manipulaci.

Tyto nádoby zn. GAMA oslovují své potenciální uživatele především pro nízkou pořizovací cenu. Byli bychom rádi, kdyby se tato informace mezi občany dostala, v budoucnu předejdeme my a především oni případným neuznaným reklamacím a zbytečně vynaloženým nákladům na pořizování nádob nových.

 


Autor: TSMP Publikováno 4. 12. 2019 16:06

Upozornění pro majitele psů

Datum konání: 23. 9. 2019

Obec Bochoř vyzývá chovatele psů (vlastníky či doprovázející osoby) k dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bochoř.

V případě nedodržování tohoto nařízení bude chovatel (vlastník či doprovázející osoba) předán přestupkové komisi Magistrátu města Přerova.


Autor: obec Publikováno 23. 9. 2019 13:43

Parkování na zelených plochách

Datum konání: 28. 8. 2019

 

Vážení občané,

vzhledem k rozšiřujícímu se počtu vozidel parkujících na veřejné zeleni nebo chodníku, při kterém dochází k poškozování veřejného majetku, Obec Bochoř upozorňuje vlastníky a uživatele předmětných vozidel, že se svým konáním dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Současně s tímto upozorněním pak vlastníky a uživatele předmětných vozidel vyzývá, aby od protiprávního jednání neprodleně upustili. V případě, že se tak nestane, obec přistoupí k řešení oznámením příslušnému správnímu orgánu, které bude mít za následek řízení o přestupku. Dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) výše citovaného zákona je možné uložit za takovýto přestupek pokutu až do výše 50.000 Kč. Pravomocné rozhodnutí o přestupku se pak zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Přestože shora uvedený postup považuje obec za krajní řešení vzniklé situace, nelze s ohledem na poškozování veřejného majetku v případě pokračování v protiprávním konání (tj. parkování na veřejné zeleni nebo chodníku) postupovat jinak.

 


Autor: obec Odložilíková Lucie Publikováno 28. 8. 2019 15:47

Výzva pro vlastníky nemovitostí

Datum konání: 28. 1. 2016

Věnujte prosím pozornost Výzvě pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Přehledy najdete na úřední desce v horním menu. Jsou pravidelně aktualizovány.


Autor: obec Publikováno 28. 1. 2016 14:07

Navrhované varianty dopravního napojení k průmyslové zóně

varianta I. dopravní napojení

varianta II. dopravní napojení

Usnesení vlády k průmyslové zóně


Autor: projektant Publikováno 4. 11. 2015 10:15


5. 6. Dobroslav

Zítra: Norbert

Zasedání ZO 2020

jsou plánována na 22.06., 22.07., 19.08., 21.09., 21.10., 23.11., 16.12.   

Služby Czech Pointu

Pondělí 8-11:30 h, 12:30-16:30 h
Středa 8-11:30 h  12:30-16:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Síť pomoci Moštěnka

https://sitpomoci.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

388528
obec Bochoř patička