Drobečková navigace

Úvod > VOLBY 2022

VOLBY 2022

kontaktní osoba: Lucie Kaloudová, organizační pracovník, zapisovatelka OVK - lucie.kaloudova@bochor.cz, 602 736 641, 581 202 635

Telefonní číslo do volební místnosti ve dnech voleb - 602 736 641.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí najdete na úřední desce v horním menu, na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (mvcr.cz) a na stránkách Olomouckého kraje (olkraj.cz).

Pro volby do zastupitelstev nelze využít voličský průkaz.

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstev obcí, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do OVK v obci, nejpozději do 24. srpna 2022 do 16 h. Delegováním se rozumí doručení seznamu členů OVK osobou oprávněnou jednat jménem volební strany v listinné podobě osobně nebo poštou, v elektronické podobě na elektronickou adresu obce. V případě využití elektronického podání ze strany osoby oprávněné jednat jménem volební strany je nutno zaslat tento seznam s elektronickým podpisem této osoby, nebo podpisem osoby, která je k tomuto úkonu pověřena.

Seznam delegovaných členů OVK a náhradníka musí obsahovat:

  • jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • místo, kde je delegovaný člen OVK a náhradník, přihlášen k trvalému pobytu
  • jméno, příjmení zmocněnce volební strany, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu písmeně pověřena, vč. písemné kopie tohoto pověření, v případě volební strany typu nezávislý kandidát, sám nezávislý kandidát,
  • podpis osoby oprávněné jednat jménem volební strany.

Dále je vhodně, aby seznam obsahoval:

  • datovou schránku,
  • telefonický kontakt,
  • e-mail,
  • v případě, že se delegovaný člen nezdržuje na adrese trvalého pobyt, je třeba uvést i kontaktní adresu, kam bude možno zaslat pozvánku a další informace,
  • telefonický či e-mailová kontakt na zmocněnce.

Školení pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu je povinné, ostatní členové OVK se zúčastnit mohou - 14. září 2022 v 8:30 h.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

 

14. 8. Alan

Zítra: Hana

Akce v okolí

Aktuality

Zasedání ZO 2022

jsou plánována na 08.09.    

Služby Czech Pointu

Pondělí                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h
Středa                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Síť pomoci Moštěnka

https://sitpomoci.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

476832
obec Bochoř patička