Drobečková navigace

Úvod > VOLBY 2023

VOLBY 2023

kontaktní osoba: Lucie Kaloudová, organizační pracovník, zapisovatelka OVK - lucie.kaloudova@bochor.cz, 602 736 641, 581 202 635

Telefonní číslo do volební místnosti ve dnech voleb - 602 736 641.

Informace k volbě prezidenta republiky najdete na úřední desce v horním menu, na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (mvcr.cz) a na stránkách Olomouckého kraje (olkraj.cz).

Seznam delegovaných členů OVK a náhradníka musí obsahovat:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • místo, kde je delegovaný člen OVK a náhradník, přihlášen k trvalému pobytu
 • jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem volební strany, popř. jméno a příjmení osoby., která je k tomuto úkonu písemně pověřeny, vč. písemné kopie tohoto pověření,
 • podpis osoby oprávněné jednat jménem volební strany.

Dále je vhodně, aby seznam obsahoval:

 • údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové OVK a náhradníci zařazeni, 
 • datovou schránku,
 • telefonický kontakt,
 • e-mail,
 • v případě, že se delegovaný člen nezdržuje na adrese trvalého pobyt, je třeba uvést i kontaktní adresu, kam bude možno zaslat pozvánku a další informace,
 • telefonický či e-mailová kontakt na osobu oprávněnou jednat jménem volební strany.

Členem OVK může být občan ČR,

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka volebního práva,

c) který není kandidátem na prezidenta republiky.

První zasedání okrskové volební komise se uskuteční 14.12.2022.

Školení pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu je povinné, ostatní členové OVK se zúčastnit mohou - 4. ledna 2023 v 8:30 h.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

vzor žádosti o vydání voličského průkazu

vzor plné moci k voličskému průkazu

 

27. 11. Xenie

Zítra: René

Aktuality

Zasedání ZO 2022

jsou plánována na 23.11., 19.12.

Služby Czech Pointu

Pondělí                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h
Středa                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Síť pomoci Moštěnka

https://sitpomoci.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

490194
obec Bochoř patička