Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Přerušení dodávky vody

Datum konání: 19. 2. 2020

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. oznamují všem svým odběratelům, že 26.02. bude přerušena dodávka vody v ulici Hliník, z důvodu havárie na vodovodním řadu.

Předpokládaná odstávka bude v době od 10 do 12 h. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a. s. 800 167 427 a nebo na e-mailu dispecink@vakpr.cz


Autor: VaK Přerov, a. s. Publikováno dnes v 7:40

Dočasné krátkodobé uzavření provozovny České pošty

Datum konání: 25. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Česká pošta, s. p. dočasně krátkodobě uzavírá provozovnu Bochoř. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ve dnech 25.03.-31.03. z technických důvodů.

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Přerov 1, na adrese Husova 2 v rámci otevírací doby:

 

Den v týdnu

HpV

Pondělí

8–18 h

Úterý

8–18 h

Středa

8–18 h

Čtvrtek

8–18 h

Pátek

8–18 h

Sobota

8–12 h

 

 

 

Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.

 


Autor: Česká pošta Publikováno 19. 2. 2020 10:19

Nabídka obecních bytů

Datum konání: 10. 2. 2020

Obec Bochoř má v současné době 3 volné obecní byty v domě pro seniory. Zájemci si mohou žádost podat v kanceláři OÚ. 


Autor: obec Publikováno 10. 2. 2020 13:34

Rozpis cvičení SK

Datum konání: 6. 1. 2020

rozpis cvičení pro ženy leden + únor


Autor: SK Bochoř Publikováno 6. 1. 2020 13:43

Tříkrálová sbírka 2020

Datum konání: 6. 1. 2020

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 v naší obci činí 36.279 Kč.


Autor: obec Publikováno 6. 1. 2020 12:59

Síť pomoci Moštěnka - přednášky

Datum konání: 8. 1. 2020 - 25. 3. 2020

Síť pomoci Moštěnka Vás zve na zajímavé přednášky, které pořádá v období leden-březen 2020.

termíny přednášek

 


Autor: Síť pomoci Moštěnka Publikováno 11. 12. 2019 16:17

Upozornění ke svozu odpadu

Datum konání: 4. 12. 2019

Technické služby Přerov města Přerova, s. r. o. upozorňují občany na nevhodné odpadové nádoby značky GAMA. Tyto nádoby jsou nezpůsobilé a je třeba je co nejdříve reklamovat u prodejce. Požadujte vrácení peněz a nepřistupujte na výměnu za jinou stejného typu. Odpadové nádoby musí obsahovat certifikáty ČSN EN 840-1 až ČSN EN 840-6.

S ohledem na již zahájenou topnou sezónu bychom rádi připomněli Vašim občanům, aby se vyvarovali sypání teplého popela do odpadových nádob.

U některých občanů jsou zatím stále ještě oblíbené plechové popelnice, které vyloženě svádějí k sypání teplého a dokonce i žhavého popela.

Druhé sdělení také částečně koresponduje se zimním obdobím, a to především v kontextu výskytu nekvalitních plastových popelových nádob na našem trhu, které se během chladného období stávají ještě křehčí a více náchylné k poškození při manipulaci.

Tyto nádoby zn. GAMA oslovují své potenciální uživatele především pro nízkou pořizovací cenu. Byli bychom rádi, kdyby se tato informace mezi občany dostala, v budoucnu předejdeme my a především oni případným neuznaným reklamacím a zbytečně vynaloženým nákladům na pořizování nádob nových.

 


Autor: TSMP Publikováno 4. 12. 2019 16:06

Upozornění pro majitele psů

Datum konání: 23. 9. 2019

Obec Bochoř vyzývá chovatele psů (vlastníky či doprovázející osoby) k dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bochoř.

V případě nedodržování tohoto nařízení bude chovatel (vlastník či doprovázející osoba) předán přestupkové komisi Magistrátu města Přerova.


Autor: obec Publikováno 23. 9. 2019 13:43

Sběr tříděných odpadů - jedlé oleje

Datum konání: 12. 9. 2019

20190912_102033.jpg

sběr jedlých olejů

informace

stanoviště: ul. Včelín, ul. Náves (točna), ul. Zahradní (dům pro seniory), ul. Hliník (samoobsluha)

kam s ním

 


Autor: obec Publikováno 12. 9. 2019 11:22

Parkování na zelených plochách

Datum konání: 28. 8. 2019

 

Vážení občané,

vzhledem k rozšiřujícímu se počtu vozidel parkujících na veřejné zeleni nebo chodníku, při kterém dochází k poškozování veřejného majetku, Obec Bochoř upozorňuje vlastníky a uživatele předmětných vozidel, že se svým konáním dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Současně s tímto upozorněním pak vlastníky a uživatele předmětných vozidel vyzývá, aby od protiprávního jednání neprodleně upustili. V případě, že se tak nestane, obec přistoupí k řešení oznámením příslušnému správnímu orgánu, které bude mít za následek řízení o přestupku. Dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) výše citovaného zákona je možné uložit za takovýto přestupek pokutu až do výše 50.000 Kč. Pravomocné rozhodnutí o přestupku se pak zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Přestože shora uvedený postup považuje obec za krajní řešení vzniklé situace, nelze s ohledem na poškozování veřejného majetku v případě pokračování v protiprávním konání (tj. parkování na veřejné zeleni nebo chodníku) postupovat jinak.

 


Autor: obec Odložilíková Lucie Publikováno 28. 8. 2019 15:47

Novější 1

26. 2. Dorota

Zítra: Alexandr

Zasedání ZO 2019

jsou plánována na 23.03., 20.04., 20.05., 22.06., 22.07., 19.08., 21.09., 21.10., 23.11., 16.12.   

Služby Czech Pointu

Pondělí, středa
8:00-11:30 h 12:30-16:30 h
Úterý
8:00-11:30 h 12:30-14:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Síť pomoci Moštěnka

https://sitpomoci.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

374418
obec Bochoř patička