Drobečková navigace

Úvod > Obec a obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Od 01.01.2022 jsou nové OZV vyhlašovány zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 3/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  27.12.2022
OZV č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství   09.04.2022
OZV č. 2/2020,  o místním poplatku ze psů 26.08.2020
OZV č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 13.06.2020
OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
OZV č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bochoř 17.05.2019
Nařízení obce Bochoř č. 1/2012 Tržní řád příloha č. 1 23.10.2012 
OZV č. 2/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolení MF ČR podle jiného právního předpisu 26.04.2012
OZV č. 1/2012 Požární řád Obce Bochoř příloha č. 2 příloha č. 1 11.02.2012
OZV č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bochoř 06.10.2011
OZV č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného 01.01.2011
OZV č. 4/2007 , kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 1/2003 k zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi 18.09.2007
OZV č. 3/2007 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce 03.10.2007
OZV č. 1/2007 , kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů, Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 1/98, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní pohromou - povodní a Obecně závazná vyhláška obce Bochoř č. 4/98, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní pohromou - povodní 28.02.2007
OZV č. 4/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 01.01.2005
OZV č. 4/2003, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území obce Bochoř, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Bochoř

17.10.2003

OZV č.1/2000 o závazné části územního plánu obce Bochoř

02.05.2000

OZV č.1/99 o pozemních komunikacích

29.06.1999

OZV o zrušení vyhlášky o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 20.12.1995

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

   

Usnesení zastupitelstva obce

 

   

Předpisy

 

 

 

 

27. 1. Ingrid

Zítra: Otýlie

Zasedání ZO 2023

jsou plánována na 22.02., 22.03., 19.04., 24.05., 28.06., 25.09., 23.10., 22.11., 18.12.

Služby Czech Pointu

Pondělí                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h
Středa                                 08-11:30 h   12:30-16:30 h

CzechPoint
cp_logo_3D_nahled.jpg

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Síť pomoci Moštěnka

https://sitpomoci.cz/

MAS Partnerství Moštěnka

http://www.mas-mostenka.cz

smscr_505x287[2].png

Interaktivní malovaná mapa Přerovsko

Klikněte pro načtení mapy
prerovsko[1].jpg

Návštěvnost stránek

502931
obec Bochoř patička